SEMINAR & PELANCARAN PRODUK BARU PADA AKHIR TAHUN 2008